Сайт за електронно обучение на Медицински колеж Пловдив

You are not logged in. (Login)

Медицински колеж към МУ ПловдивДобре дошли в сайта за електронно обучение на Медицински колеж към Медицински университет - Пловдив. Ако имате проблеми с регистрацията, моля, обърнете се към администратора на сайта.
Пожелаваме ви спорно учене и приятна работа!
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Today Monday, 30 March 30 31      
 • MEDICAL UNIVERSITY OF PLOVDIV
  E-LEARNING SITE

Course categories

Помощник фармацевт 
 Технология на лекарствените форми 5 част
 Технология на лекарствените форми 4 частSummary
 Технология на лекарствените форми 3 част
 Технология на лекарствените форми 2 частSummary
 Преддипломен стаж
 Фармакогнозия II част
 Фармакогнозия I част
 Микробиология – упражнения - І курс
 Биохимия
 Аналитична химия за ПФ
 Неорганична химия за ПФ
 Учебна практика III част
 Учебна практика I част
 Учебна практика II част
 Фармацевтична ботаника
 Фармакология II част
 Фармакология I част
 Технология на лекарствените форми 1-ва част
 Медицински изделияSummary
 Социална фармация и фармацевтично законодателство
 Микробиология за ПФSummary
 Органична химия за ПФ
Рехабилитатор 
 Упражнения кинезитерапия I курс
 Преддипломен стаж
 Клинична практика III курс
 Клинична практика ІІ курс
 Клинична практика І курс
 Упражнения Кинезитерапия ІІ к
 Упражнения Лечебен масаж 2 курс
 Упражнения Лечебен масаж І курс
 Лекции и Упражнения по Образна диагностикаSummary
 Кинезитерапия 1 курс
 Кинезитерапия 2 курс
 Лечебен масаж 2 курсThis course requires an enrolment key
 Мануално мускулно тестуванеThis course requires an enrolment key
 Лечебен масаж 1 курс
 Ръководство по лечебен масажSummary
Зъботехник 
 Социология
 Преддипломен стаж
 СИД Керамични фасетиThis course requires an enrolment key
 Учебна практика - II частThis course requires an enrolment key
 Челюстно - лицева протетика
 Технология на зъбните протези - III частThis course requires an enrolment key
 Гъвкави пластмаси
 Учебна практика 1част
 Зъботехническо материалознание, зъботехническа апаратура и инструментариум - II част
 Технология на зъбните протези 1част
 Режещи, абразивни, шлифовъчни и полирни инструменти и материали.Summary
 Алгоритми за снемаемо и неснемаемо протезиранеSummary
Медицинска сестра/Акушерка 
 СГ при болни със соматични заболявания - Паскалева
 СГ за неврологично болни - ПаскалеваThis course requires an enrolment key
 Клинична практика
 ФВСГ – II част - ПаскалеваThis course requires an enrolment key
 СГ при болни със соматични заболявания - Костов
 СГ за неврологично болни - Костов
 Клинична практика - Костов
 ФВСГ – II част - Костов
 СГ при болни със соматични заболявания - Драгушева
 СГ за неврологично болни - ДрагушеваThis course requires an enrolment key
 Клинична практика - ДрагушеваThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 ФВСГ – II част - ДрагушеваThis course requires an enrolment key
 Клинична практика - Златанова
 СГ при болни със соматични заболявания - Кантарева
 СГ за неврологично болни - Кантарева
 Клинична практика - Кантарева
 ФВСГ - II част - Кантарева
 Палиативни сестрински грижи - Папазова
 Палиативни сестрински грижи - Бойчева
 Палиативни сестрински грижи - ЛаловаThis course requires an enrolment key
 Палиативни сестрински грижи - Златанова
 СГ за възрастни - Бойчева
 СГ за болни с очни и УНГ заболявания - Бойчева
 СГ за родилка и новородено - Бойчева
 Клинична практика - Папазова
 СГ за възрастни - Папазова
 СГ за болни с очни и УНГ заболявания - Папазова
 СГ за родилка и новородено - Папазова
 СГ при болни със соматични заболявания - Тодорова
 СГ при болни със соматични заболявания - МерджановаThis course requires an enrolment key
 СГ за неврологично болни - ТодороваThis course requires an enrolment key
 СГ за неврологично болни - МерджановаThis course requires an enrolment key
 Клинична практика - Тодорова
 Клинична практика - МерджановаThis course requires an enrolment key
 Клинична практика - Иванова
 ФВСГ – II част – Тодорова
 ФВСГ – II част - МерджановаThis course requires an enrolment key
 ФВСГ - II част - Иванова
 Клинична практика - Бойчева
 Клинична практика - Лалова
 Клинична практика - Вълчева
 Клинична практика - Цокова
 СГ за възрастни - ЛаловаThis course requires an enrolment key
 СГ за възрастни - Златанова
 СГ за възрастни -Вълчева
 СГ за болни с очни и УНГ заболявания - ЛаловаThis course requires an enrolment key
 СГ за болни с очни и УНГ заболявания - Златанова
 СГ за болни с очни и УНГ заболявания - Вълчева
 Сестрински грижи за родилка и новородено - ЛаловаThis course requires an enrolment key
 Сестрински грижи за родилка и новородено - Златанова
 Сестрински грижи за родилка и новородено - Вълчева
 СГ за възрастни - Цокова
 СГ при очни и УНГ заболявания - Цокова
 Сестрински грижи за родилка и новородено - Цокова
 Принципи и методика на обучението - Упражнения - Цокова
 Социална медицина и промоция на здравето
 Принципи и методика на обучението
 Промоция на здравето I курс
 Специални сестрински грижи III курс
 Информатика МС/Ак
 Специални сестрински грижи II курсThis course requires an enrolment key
 Специални сестрински грижи III курсThis course requires an enrolment key
 Палиативни сестрински грижи - Цокова
 Палиативни сестрински грижи - Вълчева
 Философия и въведение в сестринските грижи I курсThis course requires an enrolment keySummary
Други задължителни предмети / Required Courses 
 Медицинска психологияThis course requires an enrolment key
 Долекарска помощ
 Вътрешни болести
 Социално и здравно законодателство
 Създаване на уроци
 Maxillofacial surgery
 Conservative Dentistry V year
 Conservative Dentistry IV year
 Conservative Dentistry III year
 Информационни технологии за фармацевти
 Computer Technologies
 Охрана на труда
 Микробиология за ИОЗSummary
 Медицинска терминология на латински език
 Чужд език
 Английски език
 Патология
 ИнформатикаSummary
Медицински лаборант 
 Неконвенционални методи на диагностика в микробиологичната практика
 Съвременни аспекти на антимикробната терапияThis course requires an enrolment key
 Микробиология и вирусология – упражнения - ІІІ курс
 Микробиология и вирусология – упражнения - ІІ курс
 Микробиология и вирусология – упражнения - І курс
 Мениджмънд на медико-диагностичната лабораторна дейност
 Преддипломен стажSummary
 Клинична практика ІІІ част - ІІІ курс
 Клинична практика ІІ част - ІІ курс
 Клинична практика І част - І курс
 Клинична лаборатория – упражнения - ІІІ курс
 Клинична лаборатория – упражнения - ІІ курс
 Клинична лаборатория – упражнения - І курс
 Лабораторна техника и апаратура
 Аналитична химия за МЛ
 Органична и неорганична химия за МЛ
Инспектор по обществено здраве 
 СИП Взаимодействия на храни и лекарства
 Преддипломен стаж
 Актуални микробиологични проблеми в хигиената на храненето
 Микробиология и вирусология – упражнения
 Учебна практика
 Комунална хигиена
 Хигиена на хранене
 Хигиена на труда
 Хигиена ДЮВ
Рентгенов лаборант 
 Обработка на образите в образната диагностика - лекционен курс
 Преддипломен стаж
 Клинична практика - III част
 Клинична практика - I част
 Обработка на образите в образната диагностика - упр.
 Основи на образната диагностика IV част - упр.
 Основи на образната диагностика II част - упр.
 Рентгенова техника и друга техника за образна диагностика
 Лекции по Клинична Образна Диагностика - 2 курс
 Лекции по Основи на Образната диагностика. Рентгенографски Методи - 2 курс
 Лекции по Образна Анатомия - 1 курс
 ХирургияSummary
 Лекции по Основи на Образната диагностика. Рентгенографски Методи - 1 курс
Свободно избираеми предмети 
 Добра фармацевтична практика
 Работа със софтуерни продукти
SCORM е-уроци 
 Е-уроци по здравни грижи
Медицинска козметика 
 Дерматоалергология и козметична безопасност
 Медицинска козметика
 Дерматология
 СИП Социална компетентност в общуването и етикет
 Микробиология
 Преддипломен стаж
 Учебна практика ІІ курс
 Учебна практика І курс
 Козметични грижи, средства и процедури ІІ курсSummary
 Козметични грижи, средства и процедури І курсSummary
Инструктор по хранене и безопасност на храните 
 Системи за безопасност на храните
 Организация на болнично, институционално и извъндомашно хранене, кетъринг
 Законодателство в областта на храните и храненето
 Организация дейността на персонала и поддържане на работната среда в хранителните обекти
 Обща и клинична диететикаSummary
 Преддипломен стаж
 Учебна практика II курс
 Химия на хранитеSummary
 Учебна практика I курс
 Микробиология на храните – упражнения

Новини

(No news has been posted yet)

Skip Main Menu

Main Menu

 • Уважаеми колеги и студенти,

  Предстоящото дистанционно обучение в здравни специалности е предизвикателство за всички нас. От нас зависи да постигнем добри образователни резултати в ситуация на криза. В среда на взаимопомощ и толерантност, всички трудности са преодолими.
  Уважаеми преподаватели, за Вас е публикуван курсът "Създаване на уроци", категория "Други задължителни предмети". Там ще намирате материали, които ще Ви помогнат в създаването и преподаването във Вашите е-дисциплини. Следете редовно обновленията - те ще бъдат диктувани от Вашите въпроси и потребности.
  Скъпи студенти, здравето на нацията ще бъде във Вашите ръце - бъдете отговорни и мотивирани в дистанционното учене. Посещавайте редовно занятията!
  Благодарим на фирма ПастелСтудиос за дългогодишното сътрудничество и за дигиталната им съпричастност в тази ситуация на социална изолация и активно виртуално общуване.
  Администраторите