Ръководство по лечебен масаж
(РЛМ)

Ръководството по лечебен масаж е предназначено за обучение на студенти от специалност "Рехабилитатор", но може да бъде използвано от всички, които имат интереси в тази област.