Алгоритми за снемаемо и неснемаемо протезиране
(АСНП)

Учебно ръководство за студенти специалност "Зъботехник" по Технология на зъбните протези