Микробиология за ПФ
(МБ-ПФ)

Курсът е предназначен за студенти от специалност "Помощник фармацевт".