Микробиология за ИОЗ
(МБ - ИОЗ)

Курсът е предназначен за студенти от специалност "Инспектор по обществено здраве".