Курсове 
СИП Спешна образна диагностика в детска възрастInformation
Обработка на образите в образната диагностика - лекционен курс
Преддипломен стаж
Клинична практика - III част
Клинична практика - I част
Обработка на образите в образната диагностика - упр.
Основи на образната диагностика IV част - упр.
Основи на образната диагностика II част - упр.
Рентгенова техника и друга техника за образна диагностика
Лекции по Клинична Образна Диагностика - 2 курс
Лекции по Основи на Образната диагностика. Рентгенографски Методи - 2 курс
Лекции по Образна Анатомия - 1 курс
ХирургияInformation
Лекции по Основи на Образната диагностика. Рентгенографски Методи - 1 курс