Курсове 
Неконвенционални методи на диагностика в микробиологичната практика
Съвременни аспекти на антимикробната терапияТози курс изисква регистрационен ключ
Микробиология и вирусология – упражнения - ІІІ курс
Микробиология и вирусология – упражнения - ІІ курс
Микробиология и вирусология – упражнения - І курс
Мениджмънд на медико-диагностичната лабораторна дейност
Преддипломен стажInformation
Клинична практика ІІІ част - ІІІ курс
Клинична практика ІІ част - ІІ курс
Клинична практика І част - І курс
Клинична лаборатория – упражнения - ІІІ курс
Клинична лаборатория – упражнения - ІІ курс
Клинична лаборатория – упражнения - І курс
Лабораторна техника и апаратура
Аналитична химия за МЛ
Органична и неорганична химия за МЛ