Категорията съдържа електронни уроци, създадени от студенти. 
Пакетирани са с Reload Editor по стандарт SCORM 1.2.